ریاضیدانی مقدماتی-اندیش

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

جان هورتن کانوی ریاضیدان نامبردار انگلیسی به علت ابتلا به کرونا در سال 2020 درگذشت. مجله متمتیکال اینتلیجنسر به مناسبت درگذشت او در تدارک یک ویژه نامه است و به این مناسبت، از شماری از ریاضیدانان جهت ارائۀ مقاله برای این ویژه نامه دعوت شده است. در همین راستا و به دلیل مقاله هایی که آقای دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده اخیراً در مجلۀ متمتیکال اینتلیجنسر دربارۀ بعضی از آثار کان وِی به چاپ رسانده است، از وی نیز دعوت به عمل آمده است. به سبب مقام شامخ کان وِی در ریاضیات، هیئت تحریریۀ مجلۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی تصمیم گرفت که بخشی از مقالۀ مذکور را در این شماره به چاپ برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات