تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه ریاضی

2 دانشگاه اراک، دانشکدۀ علوم، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، تاریخچۀ مسئلۀ مقدار ویژۀ معکوس ماتریس های نامنفی مطالعه می شود. این مسئله، ظاهری ساده دارد اما حل آن، مشکلات متعددی به همراه داشته است و ذهن ریاضیدانان بسیاری را در قرن بیستم و قرن حاضر به خود مشغول کرده است؛ مسئله ای که با به وجود آمدنِ ماتریس های تصادفی و ماتریس های تصادفی دوگانه، اهمیتی دوچندان پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات