نظریۀ ریاضی احتمال و مبانی فیزیک کوانتوم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، زنجان

چکیده

در این مقاله، از یک دیدگاه احتمالاتی به فیزیک کوانتوم نگاه می کنیم و می کوشیم شرحی مختصر از برخی مفاهیم پایه ای مانند پدیدار، کنونه، هم آزمایی و عدم قطعیت عرضه کنیم. برای این منظور، یک نظریه عمومی به نام « نظریۀ پدیدار و کنونه » معرفی می کنیم و سپس در این چارچوب و با کمک نظریۀ عملگرها روی فضای هیلبرت و نظریۀ جبرهای C ستاره، مفاهیم پایه ای فیزیک کوانتوم را توصیف می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات