درباره زیرگروههایی با شاخص اول

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

در این مقاله محک های هم ارز ساده ای برای نرمال بودن زیرگروههایی که شاخص اول دارند، ارائه می شود. محک هایی که یک دانشجوی مبتدی جبر بدون آشنایی با عمل گروه بتواند آنها را درک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات