دربارۀ مطالب تاریخ علمی کتاب‌های درسی ریاضی متوسطۀ دوم

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان اصفهان، خانۀ ریاضیات اصفهان

2 خانه ریاضیات اصفهان

چکیده

مطالعۀ تاریخ علم نشانگرراه وروش کاشفان علم و عناصرمؤثردرتوفیق یا ناکامی دانشمندان است. انتظار می رود در کتاب های درسی به عنوان سند مکتوب فرهنگ جامعه که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد،  به روندهای تکامل و کشف موضوعات علمی اشاره شود. مطالعۀ تاریخ ریاضیات به ویژه، می تواند نقش به سزایی در بهبود کیفیت آموزش ریاضی داشته باشد. در این نوشته، حاشیه های افزوده شده به متن کتاب های درسی ریاضی نونگاشت با عنوان "خواندنی" شامل اشاره های تاریخی، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و شماری از اشتباهات  مشهود در این بخش ها، مطرح و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات