آغاز عصری جدید در ریاضیات کاربردی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کردستان، گروه ریاضی

چکیده

در تاریخ علم، دو دورۀ زمانی وجود داشته که بیشترین تأثیر را در ریاضی کاربردی ایجاد کرده است. زمان نیوتن که در طی آن، مشخص شد ریاضیات باید زبان علم باشد، و زمان فون نویمان که در آن، پیشنهاد شد الگوریتم های عددی باید پل اصلی بین ریاضیات و علم باشند. اکنون زمان سوم در پیش است؛ زمانی که اجزای اصلی ریاضی کاربردی شامل مدل سازی، روش های داده محور و الگوریتم ها طوری در جای خود قرار می گیرند که ریاضی کاربردی را بنیادی برای پژوهش علمی بین رشته ای و نوآوری فناورانۀ هیجان انگیز معرفی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات