مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ریاضی

چکیده

در این مقاله، تاریخچۀ آنالیز تابعی با نگاهی به مهم ترین دستاوردهایی که از ١۶٨٧ تا  1945 این نظریه را شکل داده اند، مرور شده است. هدف مقاله معرفی ریشه ها و انگیزه های تاریخی پیدایش مفاهیم و نتایج آنالیز تابعی کلاسیک است. از پرداختن به مباحث آنالیز تابعی جدید (نیمۀ دوم قرن بیستم) پرهیز شده است. این مقاله بر مبنای کتاب تاریخچۀ آنالیز تابعی، اثر مشهور ژان دیودونه، تنظیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات