قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان

2 بابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه ریاضی.

چکیده

در این مقاله، اثباتی مقدماتی از قضیۀ فروبنیوس و کاربردهای آن در گروه های متناهی و نظریۀ اعداد ارائه می شود. این قضیه را فروبنیوس بیش از یک صد سال قبل ثابت کرد. اثباتی که فروبنیوس ارائه داد، نتیجه ای از نظریۀ نمایش گروه های متناهی است ولی در این مقاله، برهانی بسیار مقدماتی بدون استفاده از نظریۀ نمایش گروه ها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات