آشنایی با سازوکار‌های جورسازی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

سازوکارهای جورسازی، در رفتار اقتصادی جامعهٔ انسانی کاربردی اساسی دارند. مفهوم جورسازی را می‌توان در ازدواج و زوج‌یابی، پیوند کلیه، تخصیص نیروی‌کار به بخش‌های مختلف کار، و غیره مشاهده کرد. موضوع اصلی مسئلهٔ جورسازی، طراحی سازوکاری است که دو طرف هم‌جورسازی را به هم برساند درحالی‌که بیشترین مطلوبیت رخ دهد و دو طرف در آشکار کردن ترجیحات خود دلیلی برای خلاف‌گویی نداشته باشند. هدف از این مقاله، آشنا کردن خواننده با مبحث طراحی سازوکارها و، به‌طور خاص، سازوکار‌های هم‌‌جورسازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات