دایره یا مربع، کدام متقارن‌تر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

برای پاسخ دادن به این سوال که بین دایره و مربع، کدام‌یک متقارن‌تر است، گروه تقارن‌ها  آن‌ها را بررسی می‌کنیم و فضایی را  که گروه تقارن بزرگ‌تری داشته باشد،   متقارن‌تر  محسوب می‌کنیم. در ادامه،  گروه تقارن‌های مکعب و کره   دوبعدی را  نیز مقایسه می‌کنیم. در پایان،  سوالی در مورد ساختار همسان‌ریختی‌های حافظ مساحت کره   دوبعدی خواهیم پرسید وسوال‌های  مشابهی را برای حالت سه‌‌بعدی  بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات