چه وقت همه صفر‌های یک چندجمله‌ای، حقیقی و متمایزند؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان تهران، گروه ریاضی

2 دانشگاه پیام نور تهران، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، شرایط لازم و کافی را برای اینکه صفر‌های یک چندجمله‌ای تک‌متغیر‎‏ی با ضرایب حقیقی، متمایز و حقیقی باشند بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات