برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

2 دانشگاه صنعتی شیراز، گروه ریاضی

چکیده

مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی گرچه دارای خصوصیاتی شبیه مسائل متناهی هستند اما در مواردی و خصوصا در شیوه های حل با آنها تفاوت دارند. در این نوشتار نمونه هایی از برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی و رده های مختلف آن را معرفی و تشریح می کنیم. سپس شکاف دوگانی را برای آنها تعریف کرده بر مبنای آن به ارائه الگوریتم های حل این گونه مسائل در حالت های پیوسته و شمارا می پردازیم. همچنین روش همگرایی در خصوص یافتن جواب تقریبی مناسب و همگرا به جواب اصلی نیز، مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات