ماتریس نمایی در فیزیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

در این مقاله پس از معرفی تابع نمایی، ماتریس نمایی را بیان خواهیم کرد. در ادامه ضمن بیان ویژگی هایی از ماتریس نمایی، چند روش محاسبه آن را به اختصار شرح می دهیم. سپس کاربردهایی از ماتریس نمایی در فیزیک بیان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات