مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد ریاضی محض‏، دانشگاه مازندران

2 دانشگاه فرهنگیان، گروه آموزش ریاضی

چکیده

مقالۀ حاضر ‏در پاسخ به تصور اشتباه دانشجویی شکل گرفت که می‌پنداشت سرعت متوسط یک ذره در حرکت مستقیم در یک بازهٔ زمانی برابر میانگین حسابی سرعت‌های آن در ابتدا و انتهای آن بازه است. با اثبات جبری نشان می‌دهیم این تصور فقط در‌صورتی‌که ذره شتاب ثابتی داشته باشد برقرار است. همچنین یک مشخص‌سازی از توابع مشتق‌پذیر روی بازهٔ ‎(-∞,+∞)‎ ارائه می‌دهیم که تحدید آن‌ها روی ‎(-∞,0)‎ و ‎(0,+∞)‎ چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم‌اند. به‌علاوه‏، بدون استفاده از حساب دیفرانسیل نشان می‌دهیم که یک ‏وجه خاص از قضیۀ مقدار میانگین فقط برای چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Holland, F., ‎Characterizations of quadratic polynomials, ‎‎Math. Mag., 89 (5) ‎(2016)‎‎, ‎352-357‎.