چرا ریاضیات این‌همه کاربرد دارد؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا از ریاضیات برای حل مسائلی خارج از حوزهٔ ریاضیات، استفاده شود. این بخش‌ها بسیار فراتر از موضوعاتی هستند که به‌طور سنتی در گروه‌های ریاضیات کاربردی مطالعه می‌شوند. حتی بخش‌هایی از ریاضیات که تا همین اواخر انتظار کاربردهای ملموس از آن‌ها نمی‌رفت، اکنون به نحو موفقیت‌آمیزی در حوزه‌های مختلف به‌کار می‌روند. چرایی کاربردپذیری ریاضیات موضوع اصلی این مقاله است. این پرسشی قدیمی در بارهٔ ریاضیات است و علی‌رغم آنکه تاکنون بسیار به آن پرداخته شده، به نظر نمی‌رسد که جواب قانع‌کننده‌ای یافته باشد. در اینجا برخی ویژگی‌های ریاضیات را بررسی می‌کنیم که ظاهراً در همهٔ کاربردهای آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. همچنین اثر پذیرش برخی دیدگاه‌های فلسفی بر این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات