اولگا تاوسکی-تاد

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

این مقاله به زندگی و زمانۀ اولگا تاوسکی-تاد، اولین استاد زن ریاضیات در مؤسسه فناوری کالیفرنیا، و چندین دهه فعالیت وی در اروپا و ایالات متحده برای کسب یک کرسی دائمی در دانشگاه، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Goodstein, J. R., Olga Taussky-Todd, Notices Amer. Math. Soc., 67 (2020), 345-353.