دوست دارم ریاضیدان باشم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مرکز اطلاع‌رسانی

چکیده

ادامه ترجمه کتاب  دوست دارم ریاضیدان باشم (فصل   یازدهم، صفحات  ۲۱۶-۲۲۸).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Halmos, Paul, R., I Want to be a Mathematician, Springer-Verlag, New York, 1985.