اشاره‌­ای به طرح «‎مستندسازی تاریخ ریاضیات در ایران معاصر‎»

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسندگان

1 تهران، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی

2 (عضو هیئت علمی بازنشسته): تهران، جهاد دانشگاهی

چکیده

به‌اختصار به معرفی  طرح «‎مستندسازی تاریخ ریاضیات در ایران معاصر‎» می‌پردازیم. نتایج این طرح تاکنون در قالب سه کتاب با عنوان‌های مختلفی منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات