سیر تاریخی فلسفه ریاضی (۱)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

این مقاله مروری است بر مهم‌ترین مکاتب فلسفه ریاضی از دوران باستان تا قرن بیستم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات