مسائل منطق قدیم از دید منطق ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

منظور از منطق قدیم، منطق ارسطویی و مکتب رواقی-مگاری است. مباحث قیاس و  موجهات به زبان منطق ریاضی صورت بندی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. اشاره‌ای هم به پارادکس دروغگو شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات