دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1361، صفحه 1-154 

مقاله ترویجی

انجمن ریاضی کلکته

صفحه 3-6

محمد باقری


شرلوک هولمز در بابل

صفحه 93-111

محمد قوامی


مقاله ترویجی

چند مسأله خاص ریاضی

صفحه 112-113

مهدی رجبعلی‌پور