یادی از گوتینگن هیلبرت

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

متن سخنرانی ریچارد کورانت در یک گردهمایی به تاریخ ۱۹۶۴ که در آن برداشت‌های شخصی خود را درباره مکان و شخصی که بیش از هرکس دیگر از آن‌ها آگاهی داشت، گوتینگن و هیلبرت،  بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Courant, R., Reminiscences from Hilbert’s Göttingen, The Mathematical Intelligencer, 3 (1981),  154–164.