دیدار یک ریاضی‌دان از ویتنام

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

این مقاله  که در   1978 نوشته شده  پس از   تاخیرهای   غیرمنتظره منتشر شده است. در این میان، رشته‌ای از رویدادها در آسیای جنوب شرقی - تهاجم چین، مهاجرت پناهندگان، جنگ در کامبوج - به ناچار بر سرعت بهبود اقتصادی ویتنام پس از جنگ و سطح توسعه فناوری تأثیر گذاشته است. در هر صورت،   بدیهی است که در این مقاله  نمی‌توان   به موضوعات سیاسی و اقتصادی  متاثر از این وقایع پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Koblitz, N., A mathematical visit to Hanoi, The Mathematical Intelligencer,  2 (1979), 38–42.