شرلوک هولمز در بابل

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

این مقاله شرحی  است، مفصل ولی نه فنی، از کار اتو نویگه‌باور و آبراهام زاخز، عمدتاً   روی  لوح پلیمپتون 322  در  دانشگاه کلمبیا، که ظاهراً جدولی از شیب‌های مثلث قائم الزاویه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Buck, R. Creighton, Sherlock Holmes in Babylon, Amer. Math. Monthly, 87(1980), no.5, 335–345.