اطلاق‌پذیری و کاربردپذیری ریاضیات

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

اطلاق‌پذیری و کاربردپذیری ریاضیات طی چند سال گذشته موضوع‌هائی مورد توجه و علاقه بوده‌اند. اغلب درباره بدردخوری یک نهاد ، یک فعالیت یا یک مطلب سئوال‌هایی مطرح می‌گردند. ما در اینجا فرض را بر این قرار می‌دهیم که اقلا به‌طور ضمنی اطلاق‌پذیری می‌بایستی به رابطه‌ای با یک مجموعه از ارزش‌ها یا اهداف اشاره نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 Browder, Felix E.,  Mac Lane, S., The Relevance of Mathematics, in  Mathematics Today; Twelve Informal Essays, L. A. Steen,  ed.,  Springer, New York, NY, 1978.