اقلیدس و هندسهٔ اصل موضوعی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ‏دانشکدهٔ ریاضی

10.30504/mct.2023.1380.1969

چکیده

داستان هندسهٔ اصل موضوعی با اقلیدس، مشهورترین ریاضی‌دان تاریخ، شروع می‌شود. ما در مورد زندگی اقلیدس تقریباً هیچ نمی­‌دانیم، جز اینکه او یونانی بود و حدود ‎۳۰۰‎ ق‌م در اسکندریهٔ مصر زندگی و کار می‌کرد. معروف‌ترین اثر او کتاب   اصول ‎ است، رساله‌ای سیزده‌جلدی که دراصل تمام دانش هندسه و نظریهٔ اعداد را که تا آن زمان در مغرب‌زمین به وجود آمده بود تدوین و نظام‌مند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Lee, John M., Axiomatic Geometry, American Mathematical Society, Providence, RI, 201‎3, ‎1-21.‎