آنالیز متناهی‌وار در فضا‌های همگن

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

آلمان، دانشگاه کانستراکتر

10.30504/mct.2024.1459.2024

چکیده

در این مقاله، مروری از تحولات اخیر مربوط به جنبه‌های کمّی سیستم‌های دینامیکی فضاهای همگن ارائه می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Mohammadi, A., Finitary analysis in homogeneous spaces, in ICM–International Congress of Mathematicians, vol. V., D. Beliaev, S. Smirnov, eds., EMS Press, Berlin, 2023, 3530-3551.