تاریخچهٔ مختصری از نقش ریاضیات در دانش مالی‎

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه مازندران، دانشکدهٔ علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی

چکیده

در فهرست عوامل بی‌تقصیر در بحران‌های اخیر مالی، ریاضیات، به‏‌ویژه ریاضیات مالی، بدون‌ شک به عنوان اولین عامل رتبه‌بندی شده‌ است و کوانت‌ها ـــ نامی برای ریاضی‌دانان در صنعت ـــ به‌دلیل ابداع و استفاده از مدل‌های پیچیده برای تبیین تشدید بحران‌های مالی‏، سرزنش شده‌اند. با‌این‌حال‏، همان‌طور‌که لو و مولر اظهار داشته‌اند: «‎سرزنش‌کردن مدل‌های کمّی برای وقوع بحران فوق‌العاده منحرف‌کننده است و مانند محکوم کردن محاسبات و دستگاه اعداد حقیقی به‌دلیل ‏ کلاهبرداری در حسابداری است.‎«‎ در طول تاریخ ریاضیات و دانش مالی همواره رابطه‌ای نزدیک داشته‌اند. از زمان بابلی‌ها تا تالس، و بعد‌از آن‌ها فیبوناتچی، پاسکال، فرما، برنولی، بشیلیه، وینر، کولموگوروف، ایتو، مارکویتز، بلک، شولز، مرتون‏، و بسیاری دیگر ضمن تلاش برای حل مسائل دانش مالی سهم عظیمی در پیشرفت ریاضیات ایفا کرده‌اند. در این مقاله دیدگاه تاریخی مختصری ارائه می‌دهیم در مورد اینکه چگونه پیشرفت نظریهٔ مالی دانش ریاضیات را تحت تأثیر قرار داده است و خود از پیشرفت آن اثر گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akyıldırım‎, ‎E.‎, ‎Mete Soner‎, ‎H.‎, ‎A brief history of mathematics in finance‎, Borsa Istanbul Rev., ‎14 (2014)‎, ‎57-63‎.