پیشینهٔ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف،‌ دانشکدهٔ علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله به بررسی پیشنۀ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای می‌پردازیم. ابتدا نظریۀ کومر را که از پیشینه‌های جبری نظریۀ میدان‌های رده‌ای محسوب می‌شود بررسی می‌کنیم. سپس به «رویای جوانی کومر» می‌پردازیم که منجر به مسئلهٔ پیداکردن همۀ گسترش‌های آبلی میدان‌های عددی شد. ‏در ادامه‏، قضیه‌های تاکاگی را بیان می‌کنیم و در نهایت مسائل هیلبرت را بررسی می‌کنیم. با بررسی سیر تاریخی این مطالب سعی داریم تصویری بهتر از پیشینۀ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای، که بخشی از پایه‌های ریاضیات معاصر است، ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات