قضیه گلدی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

اهمیت، تاثیر و راه گشایی قضیه گلدی در جبر به ویژه در نظریه حلقه ها فراوان بوده است و به طور قطع انجام پژوهش های بسیاری در جبر و دست یابی به نتایج مهم در این زمینه را باید مدیون قضیه گلدی دانست. در این مقاله می کوشیم زمینه های پیدایش قضیه گلدی و مفاهیمی را که در اثبات آن به کار رفته است، آشکار سازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات