مسائل راهبردی در آنالیز همساز و کاربردهای آنها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

تلاش برای حل معادله دیفرانسیل پاره ای مربوط به مساله فیزیکی ارتعاش فنر، منجر به ابداع سریهای فوریه و شروع آنالیز همساز شد. در قرن نوزدهم گسترش وسیع سریهای فوریه روی گروه دایره و گروه جمعی اعداد حقیقی متمرکز شد. در آنالیز همساز مدرن، به جای این دو گروه، یک گروه توپولوژیک قرار می گیرد و فضایی از تابع ها بر این گروه مورد بحث واقع می شود. در این مقاله سیر مطالعه آنالیز همساز بر روی گروههای توپولوژیک را بررسی می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات