سخنرانی اینشتین: «ماهیت فضا» ارائه شده توسط مایکل عطیه

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشکاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

مایکل عطیه اولین سخنرانی عمومی سالانه اینشتین را در دانشگاه نبراسکا لینکلن ایراد کرد. سخنرانی برای مردم عادی برنامه ریزی شده بود. او موضوعات اصلی دانش در قرن بیستم را با اشاره به جزئیات تکنیکی مورد بحث قرار داد. سخنرانی او شامل مطالبی از ریاضی، فیزیک، فلسفه و حتی تکامل و علم عصب شناسی بود. در این مقاله، درباره مطالب بیان شده توسط عطیه در سخنرانی خود، شرحی توصیفی، تاریخی و فلسفی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات