بیانهایی از استقرا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

خوش ترتیب بودن مجموعه اعداد طبیعی، اجرای استقرا روی آن را امکان پذیر می کند. در این نوشته تلاش شده است با بیان های مختلف استقرا و وابستگی آن به ترتیب، با کاربردهای جالب آن روی مجموعه اعداد حقیقی آشنا شویم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات