دکتر حیدر رجوی

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی

چکیده

شرح مختصر زندگی و فعالیت های علمی ریاضیدان برجسته ایرانی دکتر حیدر رجوی از زبان یکی از شاگردان او.

کلیدواژه‌ها

موضوعات