گشت و گذاری پنجاه ساله

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کردستان، گروه ریاضی

چکیده

شرح مختصر پنجاه سال فعالیت های علمی نویسنده

کلیدواژه‌ها

موضوعات