آشنایی با حساب اعداد فازی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی

چکیده

اعمال جبری روی اعداد فازی مورد نیاز بسیاری از علاقه مندان به موضوع مجموعه های فازی است و اغلب این محاسبات دارای پیچیدگی خاص هستند. در مقالات بسیاری سعی شده است با تعریف اعمال جدید ضرب و جمع روی اعداد فازی، از این مجموعه یک گروه یا میدان ساخته شود. اما طبیعی ترین اعمال تعریف شده، بر روی مجموعه اعداد حقیقی بوده است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر آشنایی با حساب اعداد فازی و ارائه راه حل های عملی برای انجام محاسبات در حالت های خاص، مشکلات موجود در این راه مشخص شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات