نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

عشق و علاق بشر برای به دست آوردن یافته های جدید همیشه باعث پیشرفت در هر زمینه ای بوده است. تجربه نشان می دهد که اگر این علاقه را در جهت یادگیری به کار بریم، نتیجه ای چندجانبه به دست خواهد آمد. روش این است که دانش آموز یا دانشجو را با مساله حل نشده ای که در حد معلوماتش است، آشنا کنیم و برای حل آن به وی انگیزه دهیم. تجربه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری دوره های تابستانی برای دانش آموزان زبده در شهر تهران و اداره سمینارها توسط بعضی از گردانندگان این دوره ها از این موارد است که در این مقاله گزارش آن به طور مختصر ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات