حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

این مقاله شرحی است از مشاهده، اکتشاف و صورتبندی ریاضی حرکت براونی. رابرت براون گیاه شناس اسکاتلندی، برای اولین بار در سال 1828 با مشاهده این حرکت متوجه اهمیت آن در مطالعه ذرات معلق میکروسکوپی شد. پس از آن، دامنه کاربرد حرکت براونی از مطالعه ذرات بسیار فراتر رفت و اکنون شامل الگوسازی قیمتهای سهام، نوفه حرارتی در مدارهای الکتریکی، برخی حالت های حدی در سیستمهای صف و موجودی و اختلالات تصادفی در انواع دیگر سیستمهای فیزیکی، اقتصادی و مدیریتی شده است. در این مقاله یکی از روشهای ساخت حرکت براونی و همچنینی مهمترین ویژگی های آن را شرح خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات