انتخاب اجتماعی و توپولوژی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

چکیده

وجود یک الگوی انتخاب اجتماعی روی یک فضای رجحان P، نه تنها مساله ای توپولوژیک، که مساله ای هموتوپیک است. مولف، این مساله را 50 سال پیش با اصطلاحات دیگری و اندکی بعد با همکاری گانیا و هیلتون، حل کرده بود. P باید یک H - فضا باشد که یا انقباضی است یا هم ارز هموتوپیک با حاصل ضربی از فضاهای ایلنبرگ - مک لین روی اعداد گویا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات