آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله به معرفی الگوریتم تقلیل مبنا برای شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن می پردازیم. یک مبنای تقلیل یافته برای یک شبکه، در واقع یک پایه تقریبا متعامد شامل بردارهای تقریبا کوتاه است. یک شبکه لزوما پایه متعامد ندارد در حالی که دارای پایه تقلیل یافته است. در این مقاله، یک الگوریتم چندجمله ای زمانی برای محاسبه چنین پایه ای معرفی شده است. این الگوریتم، به الگوریتم تقلیل مبنا مشهور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات