موجکها: راز شنیدن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

چکیده

در این مقاله قصد داریم نگاهی به گذشته، حال و اینده موجکها بیندازیم. بررسی تاریخچه موجکها از بدو پیدایش تاکنون و استفاده از آنها در علوم دیگر، از جمله اهداف اصلی این مقاله است. همچنین معرفی موجکها از کلی ترین دیدگاه ممکن و پیش بینی مسیری که در آینده خواهند پیمود، از دیگر موضوعات مورد بحث است. خواهیم دید که موجکها جهت مطالعه برخی مسائل به ظاهر نامربوط زیربنای مشترکی ارائه می کنند. در واقع دلیل اصلی موفقیت موجکها از آنجا ناشی می گردد که در محل تلاقی شاخه های مختلف علمی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات