نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، نامساوی برنشتاین را برای متغیرهای تصادفی وابسته تعمیم می دهیم. سپس در رابطه با شرایط برقراری همگرایی کامل با استفاده از این نامساوی نتایج جالبی را به دست می آوریم. مثالهای متنوعی نیز در ادامه ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات