حدس آنتروپی مینیمال

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

مطالعه خمینه ها در هندسه امری طبیعی است و در این زمینه، تشخیص خمینه ها از یکدیگر مساله ای مهم است. در این راستا، ناورداهای مختلف به کار می آیند و کار تشخیص را ساده می سازند. البته به طور کلی این که بتوان فضاهای مشخصی را توسط یک یا دو ناوردا از یکدیگر تمیز داد، امری بسیار خوشبینانه به نظر می رسد، ولی اخیرا این تشخیص صورت گرفته است و نشان داده شده است که برخی مفاهیم در عین پیچیده بودن ظاهرشان، در عمق بسیار ساده و طبیعی هستند. این نوشته در صدد آن است تا به حدس آنتروپی مینیمال بپردازد، کمی از تاریخچه آن بگوید، چگونگی اثبات آن را شرح دهد و برخی از کاربردهای بسیار آن را در هندسه و سیستمهای دینامیک بازگو کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات