نویسنده = سعید مقصودی
تاریخچۀ بی نهایت کوچکها و بی نهایت بزرگها در حساب دیفرانسیل و انتگرال

دوره 38، شماره 65، بهمن 1398، صفحه 77-121

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


آغاز توپولوژی در لهستان

دوره 37، شماره 63، آبان 1397، صفحه 93-108

سعید مقصودی


ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


بزرگان ریاضیات آمریکا، 1890-1950

دوره 36، شماره 61، آذر 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


میراث فوریه

دوره 35، شماره 59، بهمن 1395، صفحه 29-41

سعید مقصودی


سی‌سال حدس L^p و مسائل وابسته به آن

دوره 33، شماره 54، خرداد 1393، صفحه 31-60

سعید مقصودی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (‌قسمت دوم)

دوره 32، شماره 53، دی 1392، صفحه 17-31

سعید مقصودی


انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ (قسمت اول)

دوره 32، شماره 52، مرداد 1392، صفحه 13-35

سعید مقصودی