رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، دانشکده علوم ریاضی

2 آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز، دبیر ریاضی

3 دانشگاه میشیگان فلینت، بخش ریاضی

چکیده

در این مقاله، یک رابطۀ کم و بیش معروف معادل با رابطۀ فیثاغورس ارائه می گردد. معادل بودنِ این رابطه با رابطۀ فیثاغورس با روش های هندسی، جبری و مثلثاتی ثابت می شود. سپس تعریف سه تایی فیثاغورسی اولیه بیان خواهد شد و در پایان در برابر هر سه تایی فیثاغورسی اولیه، یک سه تایی فیثاغورسی وارون معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات