گراف‌ها و شبکه‌های اتصال در ابررایانه‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، دانشکدۀ ریاضی.

2 دانشگاه صنعتی قم، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی.

چکیده

در این مقاله، دربارۀ کاربرد گروه های متناهی و گراف های کیلی نظیرشان در طراحی ابررایانه ها بحث می کنیم. به این منظور در گام اول، از دیدگاهی عمومی و بدون استفاده از مفاهیم تخصصی جبری، دربارۀ این موضوع خواهیم نوشت و با ارائۀ مثال هایی عینی از ابررایانه ها، سعی خواهیم کرد تا اصول کلی را توضیح دهیم. در گام بعدی، بحث را تخصصی تر پی می گیریم  و با ارائه مثالهایی از ابررایانه های امروزی، شیوۀ استفاده از نظریۀ گروه ها و نظریۀ گراف را در طراحی این ماشین های محاسباتی توضیح می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات