آشنایی با چنبره ناجابجایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین مثال‌های فضاهای ناجابه‌جایی در هندسه ناجابه‌جایی، چنبره ناجابه‌جایی دو‌بُعدی است که بسیار عمیق و در سطحی گسترده مطالعه شده است. قصد ما در این مقاله آشنا کردن خواننده با بعضی ویژگی‌های مقدماتی این فضا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات