«بازپخت» چند اثبات کلاسیک

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه ریاضی

چکیده

 نویسنده در این مقاله، اثبات‌های جدیدی برای چند قضیه و مسئله کلاسیک می‌آورد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات