صورتی یکپارچه از قضیه فیثاغورس در هندسه‌های اقلیدسی، کروی، و هذلولوی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، داشکده علوم ریاضی

چکیده

 در این مقاله، نویسنده صورتی یکپارچه از قضیه معروف فیثاغورس برای سه هندسه اقلیدسی، کروی، و هذلولوی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات