تعداد مقالات: 255
76. تعمیم های تعویض ناپذیر ریاضیات

دوره 19، شماره 24، بهار و تابستان 1379، صفحه 11-20

محمد علی پورعبدالله


77. درونیابی هموگرافیک

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-22

میرکمال میرنیا؛ علیرضا غفاری


78. سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


79. پدیده های حیرت آور در آنالیز ریاضی و سنجش بزرگی مجموعه ها

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-66

سعید مقصودی


80. مصاحبه با هانری کارتان

دوره 18، شماره 23، بهار و تابستان 1378، صفحه 23-36

فاطمه قانع


81. مشتق گیرهای پوچتوان روی حلقه های ساده با تابع بازگشت

دوره 18، شماره 22، پاییز و زمستان 1378، صفحه 11-19

محمدرضا ودادی


82. بزرگان ریاضیات آمریکا از سال 1890 تا سال 1950

دوره 36، شماره 61، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-61

سعید مقصودی


83. ریاضیات: علم و هنر

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-33

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی


84. ساختارگرایی در فلسفه ریاضی معاصر

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-50

مرتضی منیری


85. آنالیز عددی

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-39

شاهرخ اسماعیلی


86. نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-56

محمدرضا میری؛ حسین حسینی گیو؛ غلامرضا محتشمی برزادران


88. چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-54

احسان منبتی؛ حسین تقی زاده کاخکی


90. آشنایی با برنامه ریزی روی مخروط های درجه دوم

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-38

مازیار صلاحی


91. ماتریس نمایی در فیزیک

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-66

جواد بهبودیان؛ طاهره زارع


93. استراتزی مناقشه در نظریه بازیها

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 47-62

رامین جوادی؛ بهناز عمومی


94. جدال

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 33-44

احسان ممتحن


95. آشنایی با حساب اعداد فازی

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 49-62

ماشا الله ماشینچی؛ حسن حسن پور؛ محبوبه حسن یزدی


96. نقش انگیزه های تحقیق در آموزش ریاضی

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 37-47

عبادالله محمودیان


97. در بهار اتفاق می افتد

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 39-55

احسان ممتحن


98. پژوهش در ریاضیات: بررسی دیدگاههای مایکل عطیه

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-63

علیرضا مدقالچی


100. آشنایی با الگوریتم تقلیل مبنا در شبکه های صحیح و بعضی کاربردهای آن

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 31-42

حمید اسماعیلی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی